Tawakkal seorang bayi sangat tinggi melangit, dibandingkan tawakkal kita kepada ALLAH AZZA WA JALLA, bayi tidak mampu berbuat apa-apa dan menyerahkan takdir sepenuhnya untuk diperlakukan apapun, untuk dibuang, digugurkan,dibunuh dan lain sebagainya.

Tapi ALLAH AZZA WA JALLA Maha Pelindung, sekiranya berkehendak sebaliknya, maka dikirimlah malaikat penjaganya.

7 thoughts on “Tawakkal seorang bayi sangat tinggi melangit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *